Виконуємо роботи з розробки та впровадження автоматизованих систем управління технологічними процесами (АСУТП) будь-якого рівня складності і функціональності, систем контролю і запису параметрів технологічних процесів, що дозволяють вести хронологію всіх процесів для подальшого аналізу, контролювати виконання персоналом режимних карт технологічних процесів у виробництві.

Автоматизована система управління технологічними процесами (АСУТП) це сукупність пристроїв і програмних засобів, призначених для контролю та підтримки необхідних параметрів технологічних процесів.

Пропонуємо рішення для автоматизації процесів всього виробництва або його окремих ділянок.

Можлива поетапна автоматизація окремих, розрізнених процесів, для об'єднання їх надалі в загальну автоматизовану систему управління.

При проектуванні систем автоматизації використовуємо обладнання, системи людино-машинного інтерфейсу HMI, програмне забезпечення систем SCADA (Диспетчерське управління і збір даних - централізований контроль і збір даних), різних фірм виробників.

Автоматизація систем управління технологічним процесом (АСУТП) - основа успішного розвитку сучасного підприємства, - один з основних способів оптимізації виробничих процесів і скорочення витрат на виробництво. Використання технологічних рішень на основі сучасної електроніки дозволяє значно поліпшити якість, конкурентоспроможність, знизити енергоспоживання, собівартість виробленої продукції, кількість обслуговуючого персоналу, зменшити вплив людського фактора, збільшити обсяги продукції, що випускається, - що дозволить підприємству освоювати нові ринки збуту, швидше реагувати на зміни попиту, змінювати технологію виробництва з мінімальними витратами.

Основні функції АСУТП:

  • контроль процесів;
  • регулювання параметрів;
  • логічне керування процесами;
  • забезпечення безпеки виробництва;
  • управління тривожними повідомленнями і аварійною сигналізацією в ручному або автоматичному режимах роботи АСУТП;
  • обробка та відображення інформації про перебіг процесів у режимі реального часу на моніторі (моніторах) диспетчера (оператора);
  • забезпечення зв'язку з зовнішніми додатками (мережами);
  • запис і архівування бази даних технологічних процесів з можливістю подальшого перегляду за будь-який період часу, в зручній для сприйняття і порівняння формі;
  • генерування звітів про хід технологічних процесів за будь-який період часу.

 

© ПрАТ "Калинівский машинобудівний завод" 1934-2021