Установка сушильна розпилювальна А1-ОР2Ч (ще звана, як: сушка, сушарка, сушка молока, сушарка молока, сушка розпилювальна, сушарка розпилювальна, сушка розпилювальна молока, сушарка розпилювальна молока) призначена для сушки концентрованого незбираного і знежиреного молока, вершків натуральних і з вмістом рослинного жиру, замінників незбираного молока, молочних і молоковмісних сумішей, - з вмістом жиру до 50%, а також концентрованої підсирної, сирної і казеїнової сироваток, для сушіння меланжу, крові, дріжджів.

Установка може застосовуватися на підприємствах молочно-консервної, маслоробної, сироробної та інших галузей агропромислового комплексу, виготовляється у відповідності з принципами ХАССП.

Установка А1-ОР2Ч є прямоточною розпилювальною сушаркою з відцентровим дисковим розпиленням, верхнім підведенням теплоносія, вертикальною циліндричною камерою і дном киплячого шару продукту, з наступним його охолодженням у віброохолоджувачі. Нагрівання повітря проводиться теплогенератором (парокалорифером). Відділення сухого продукту - в циклонах та/або системі очищення рукавними фільтрами.

Залежно від переваг Замовника, виду та кількості переробляємого продукту, сушильна установка може виготовлятися одно, двох або трьохстадійною, різної продуктивності, комплектуватися одним або батареєю циклонів, Системою рукавної фільтрації, Системою безрозбірної автоматизованої мийки (сушильної камери, повітроводів, циклонів, пневмотранспорту та інших вузлів установки), Теплогенераторною установкою або Парокалорифером, мати різний рівень автоматизації.

 

А1-ОР2Ч. Характеристики установки.
Найменування Показники
Продуктивність технічна по випарній волозі,
при Т теплоагента 180-200 °C, не менше,
кг/год, що відповідає по готовому продукту:
 - знежирене сухе молоко (при СВ 40-48%)
 - сухе цільне молоко (при СВ 40-48%)
 - кристалізована підсирна сироватка (при СВ 58%)
300


300-350
300-350
450
600


600-650
600-650
750
1100


1050-1150
1050-1150
1200
Встановлена електрична потужність, кВт 75 125 210
Споживання електроенергії під час роботи, кВт, не більше 45 90 170
Споживання газу, м3/год:
 - номінальне
 - максимальне (м3/год від 0 °C до 200 °C)

45
60

90
112

180
204
Пар, кг/год не используется
Стиснене повітря, нм3/хв 6 6 6
Криж. вода, м3/год, (при Т криж. води = 2 °C), не більше 4 6 8
Кількість подаючого повітря при Т = 20 °C, не більше, м3/год 7500 15000 35000
Кількість відсмоктуємого повітря при Т = 90 °C, не більше, м3/год 12000 26000 52000
Температура нагріву теплоагента, °C 180-200 180-200 180-200
Викиди пилу в навколишнє середовище, не більше, мг/м3
(при установці рукавного фільтра)

10

10

10
Вихідний продукт: знежирене, незбиране молоко:
 - кислотність, не більше, °Т
 - наявність жиру (знежирене молоко), не більше, %
 - наявність жиру (незбиране молоко), не більше, %
У сухій речовині:
 - вміст СВ, %
 - температура, °C

21
0,05
25

40-48
40-55

21
0,05
25

40-48
40-55

21
0,05
25

40-48
40-55
Вихідний продукт: сироватка підсирна:
 - pH, не менше
 - наявність жиру, не більше, %
 - вміст СВ, %
 - % кристалізації, не менше
 - температура, °C

5,9-6,0
0,06
55 ± 3
60
12-40

5,9-6,0
0,06
55 ± 3
60
12-40

5,9-6,0
0,06
55 ± 3
60
12-40
Всі частини, що контактують з продуктом, виконані зі сталі
AISI 304(12X18H10T) клас поверхні ВА

 

Установка складається із наступних основних складальних одиниць:

 • Камера сушильна.
 • Система подачі продукту.
 • Установка теплогенераторна.
 • Система сепарування продукту (циклони, рукавний фільтр).
 • Система пневматичного транспортування продукту.
 • Система обдування камери сушильної.
 • Площадки обслуговування.
 • Трап висувний.
 • Віброохолоджувач.
 • Установка відсмоктувального вентилятора.
 • Система обдування віброохолоджувача.
 • Система обдування даху.
 • Система обдування дна киплячого шару.
 • Система транспортування та упаковки продукту.
 • Таль електрична.
 • Магнітно-імпульсна установка звідоруйнування.
 • Електрообладнання та система автоматизації.

 

Установка сушильна розпилювальна А1-ОР2Ч являє собою комплекс систем, призначених для отримання розфасованих і упакованих сухих молочних продуктів.

Установка складається з шести, незв'язаних жорстко складових частин: установки теплогенераторної і його щита управління, власне камери сушильної, віброохолоджувача, установки циклонів і відсмоктуємого вентилятора, площадок обслуговування, щита контролю та управління.

Обладнання встановлене на підлозі цеху і на металоконструкціях (майданчиках обслуговування). На підлозі цеху встановлені камера сушильна, система подачі продукту, віброохолоджувач, камера змішувальна обдування дна киплячого шару, обладнання для фасування і упаковки сухого продукту.

На майданчиках встановлено циклони, камера змішувальна обдування стін камери сушильної, відсмоктуємий вентилятор, трап висувний, система обдуву віброохолоджувача і фільтр з газодувкою. Майданчики з'єднані перехідними сходами між собою і дахом камери сушильної. Установка теплогенераторна ТГ-0,95-200 монтується в окремому приміщенні.

Щит контролю та управління шафової конструкції і щит автоматики встановлюються в окремому приміщенні, щит імпульсної установки - на майданчику біля камери сушильної, щит теплогенератора - у приміщенні теплогенераторної.

 

Принцип роботи установки.

Принцип роботи установки полягає у зневодненні диспергованого в обсязі сушильної камери на найдрібніші частинки рідкого продукту нагрітим повітрям.

Концентровані до необхідного вмісту сухих речовин (наприклад, для сироватки 50 ... 60%) в вакуум-випарних установках або іншим способом, продукти подаються в одну з ємностей системи подачі рідкого продукту, обладнаних перемішуючим пристроєм. Потім насосом-дозатором концентрований продукт по трубопроводу подається на відцентровий дисковий розпилювач, встановлений у верхній частині сушильної камери.

За допомогою розпилювача продукт розпорошується (диспергується) в обсязі сушильної камери на рідкі частинки діаметром 10 ... 50 мкм і утворює факел розпилу.

Повітря з приміщення очищається повітряним фільтром і подається нагнітальним вентилятором в газовий теплогенератор, і далі в повітрярозподільний пристрій сушильної камери. У результаті взаємодії потоків нагрітого повітря і розпорошеного продукту в сушильній камері відбувається процес зневоднення крапель продукту і утворення твердих сухих частинок.

Висушений продукт, разом з відпрацьованим повітрям по воздуховодам надходить в циклони, де відбувається їх поділ.

Установка сушильна може працювати в двох режимах - ручному (дистанційному) і автоматичному. Регульованим параметром є температура повітря на виході з сушильної камери, температура вхідного повітря.

Стабільність температури на виході, яка визначає вологість сухого продукту, підтримується регулюванням подачі на відцентровий розпилювач вихідного продукту.

Необхідна температура визначається видом продукту, уточнюється при налагодженні установки і задається за допомогою приладу автоматичного регулювання.

Автоматичне регулювання процесу сушіння засноване на підтримці постійної вихідної температури з сушильної камери за рахунок регулювання подачі вихідного продукту насосом-дозатором шестеренчатого типу. Регулювання забезпечується програмованим частотним перетворювачем.

 

 

Система сепарування порошку може включати в себе послідовно встановлені циклони, з опором до 1500 Па і рукавний фільтр, що складається з корпусу, системи рукавних тканинних фільтрів, встановлених на каркасах і з'єднаних між собою в групи.

Використання рукавного фільтру дозволяє домогтися викидів у навколишнє середовище, згідно нормативів ЄС, - до 10 мг/м3.
Максимальна концентрація пилу перед фільтром 350 мг/м3.
Для попередження зволоження тканини рукавних фільтрів встановлюється вентилятор, що нагнітає нагріте в електрокалорифері повітря під час простою.

Очищене від порошку повітря пиловідвідним вентилятором подається в атмосферу, а сухий порошок через роторні затвори циклонів надходить у віброохолоджувач, - для охолодження і транспортування чи повертається в зону розпилу камери сушильної установки для отримання продукту підвищеної розчинності. Друга, більша частина продукту, осідає на решітчате дно для досушки в псевдозрідженому шарі (утвореного потоком гарячого повітря крізь отвори в решітці), і також надходить в віброохолоджувач, де відбувається досушування та охолодження всієї маси продукту. Відпрацьоване повітря з віброохолоджувача пиловідвідним вентилятором подається через циклони в атмосферу. Порошок продукту з віброохолоджувача потрапляє на Вібросепаратор для просіювання, і з нього, за допомогою вакуумного або аерозольного пневмотранспорту, спрямовується на фасувальний агрегат.

Повітря перед подачею в віброохолоджувач охолоджується і частково висушується в охолоджувачі повітря, попередньо очищаючись на кишенькових фільтрах.

 

Система імпульсно-динамічної очистки - комплект обладнання для очищення внутрішньої поверхні сушильної вежі і циклонів від налиплого продукту. У комплект входить силовий блок, пульт керування, комплект виконавчих механізмів, високовольтні кабелі, кабелю управління і кронштейни. Виконавчі механізми системи встановлюються на сушильній камері, а також в горловині циклону.

Принцип роботи установки: силовий блок генерує потужний імпульс струму в обмотку індуктора. Магнітне поле індуктора, створене цим імпульсом, індукує імпульс струму в плиті, встановленої поблизу індуктора. У результаті взаємодії імпульсних струмів, плита надає імпульсний механічний вплив на поверхню, що очищається, що призводить до виникнення локальної пружної деформації на поверхні, що очищається, а в налиплого матеріалу - до виникнення напружень зсуву, порушує цілісність шару налиплого матеріалу, руйнує адгезію до поверхні і призводить до струшування відкладень. Сила механічного впливу і кількість імпульсів регулюються для підбору найкращого режиму очищення.

 

Система пожежогасіння грунтується на Автоматичній системі подачі пари в сушильну камеру при перевищенні допустимої температури повітря в сушильній башті.

Контроль за пожежною безпекою здійснюється автоматично, шляхом контролю температур системою автоматики. Камера сушильна має два вибухові клапана. Сигнал від системи автоматично подається на електромагнітний клапан, який встановлений на паропроводі.

Управління установкою централізоване і здійснюється за допомогою щита контролю та управління, щита автоматики, щита магнітно-імпульсної установки, щита теплогенератора, в яких змонтовані прилади контролю та автоматичного регулювання, пускозахисна апаратура, органи управління (кнопки «пуск - стоп»).
Шафа управління і контролю виконана у вигляді шафової уніфікованої конструкції. Використовуються електротехнічні пристрої та прилади контролю фірм Simens, Legrand, Telemechanik, Wago та ін.

Для зручності управління установка комплектується комп'ютером, що дозволяє контролювати і архівувати параметри її роботи.

SCADA- система верхнього рівня на базі програмного продукту WinCC фірми Simens дозволяє виводити всі параметри технологічного процесу на монітор комп'ютера, здійснювати контроль за роботою установки і зберігати архів показників роботи за певний період, а також встановлювати параметри роботи сушильної установки дистанційно, з робочого місця оператора.

 

Автоматика забезпечує візуалізацію:

 • струмів навантаження двигунів: відсмоктуємого вентилятора, нагнітального вентилятора,
  розпилювача, вентилятора пневмотранспорту;
 • температури: повітря на вході в сушильну вежу і на виході з неї,
  вихідного продукту, повітря охолоджувача, готового продукту;
 • оберти двигуна насоса-дозатора;
 • наявність продукту в системі;
 • розрідження та надлишковий тиск в башті;
 • рівні продукту в приймальних ємностях сушильної установки;
  та інші показники роботи.

 

Будова і робота складових частин установки.

 

Система подачі продукту призначена для створення запасу рідкого продукту перед сушінням, його нагрівання або охолодження, перемішування і дозованої подачі на механізм розпилення, який складається з двох ємностей з мішалками, ємності для води, насоса-дозатора, панелей управління і комплекту трубопроводів.

Насос-дозатор також призначений для здійснення безрозбірного миття трубопроводів по закінченні процесу сушіння шляхом циркуляції по системі миючих розчинів, а також мийки розпилюючого пристрою.

Ємність для концентрату забезпечується верхньою кришкою, зі змонтованими на ній датчиками рівня, термоперетворювачем температури і мішалкою з приводом.

Частота обертання електродвигуна, і відповідно, подача насосу регулюються за допомогою частотного перетворювача зміною частоти напруги. В автоматичному режимі частотний перетворювач регулює подачу, залежно від температури продукту на виході з сушильної камери.

Комплект продуктопроводів виконаний з корозійно-стійких труб.

 

Установка теплогенераторна призначена для нагріву попередньо очищеного від пилу повітря і подачі його в сушильну камеру.

Складається з повітряного фільтру, нагнітального вентилятора, теплогенератора, фільтра гарячого повітря, системи повітряпроводів із заслінкою, що має механічний привід, труби димової.

Установка працює таким чином:

Повітря з приміщення за допомогою вентилятора проходить через повітряний фільтр, де очищається від пилу і подається через дифузор в теплогенератор. Нагріте повітря з теплогенератора через фільтр гарячого повітря подається в повітрярозподільник сушильної камери і в камери змішувачів систем обдування дна киплячого шару і стін камери сушильної.

Регулювання кількості повітря проводиться повітряною заслінкою з механічним приводом, встановленої на повітряпроводі гарячого повітря.

Повітряний фільтр являє собою прямокутний корпус на підставі, в якому встановлюються кишенькові фільтра.

 

Камера сушильна призначена для здійснення процесу зневоднення розпорошеного рідкого продукту нагрітим повітрям та отримання сухого порошку.

Складається з циліндрової сушильної камери з дверима, дахом і дном, відцентрового дискового розпилювача, огорож і опорних стійок і виконавчих пристроїв установки магнітно-імпульсної, забезпечена соплами для подачі гарячого повітря всередину камери.

Рідкий продукт, що подається, розпорошується в обсязі сушильної камери, гаряче повітря, що подається в повітрярозподільник сушильної камери, кільцевим закрученим потоком спрямовується на факел розпорошуємого продукту. У результаті тепломасообміну потоків гарячого повітря і розпорошеного продукту відбувається зневоднення останнього з утворенням твердих частинок. Частинки продукту, осідаючи в об'ємі камери, в нижній частині отримують додатковий тангенціальний імпульс від гарячого повітря, що подається з сопел. Далі частина порошку несеться потоком відпрацьованого повітря в циклон, а частинки, що осіли на флюідне дно камери досушуються в псевдозрідженому шарі.

Порошок, рухаючись по колу, осідає на флюідне дно, і досягнувши певної висоти шару, - висипається в віброохолоджувач.

Дах камери складається з трьох частин, виконаних як єдине ціле з повітрярозподільником. Повітрярозподільник являє собою теплоізольований канал. У центральній частині є два люки підсвічування камери.

Циліндрична частина сушильної камери складається з шести секцій, зібраних встик за допомогою болтових з'єднань і з проваркою швів внутрішньої обшивки. Одна секція виконана з дверима і оглядовим люком. Внутрішня обшивка секцій виконана з листової корозійностійкої сталі, зовнішня обшивка - з нержавіючої сталі. Внутрішній простір секцій заповнений теплоізоляцією.

У верхній частині камери встановлений трубопровід системи подачі пари в камеру.

Відведення порошку - з дна сушильної камери.

Сушильна камера встановлюється на фундамент підлоги цеху на чотирьох опорах-стійках.

Камера сушильна забезпечена датчиками температури повітря, датчиком тиску повітря в камері, кінцевим вимикачем двері, світильником небезпеки над дверима.

 

Система відсмоктування відпрацьованого повітря призначена для відводу відпрацьованого повітря і висушеного продукту з сушильної камери і віброохолоджувача, поділу їх в циклонах і подачі очищеного повітря в атмосферу, складається з системи повітряпроводів, циклонів і установки відсмоктувального вентилятора.

Повітря з сушильної камери і віброохолоджувача, що містить сухий продукт в підвішеному стані, по повітряпроводам подається в циклони, де відбувається їх поділ. Сухий продукт з циклонів через живильник поступає в пневмотранспорт, очищене повітря пиловідвідним вентилятором подається в атмосферу. Повітряна магістраль, через яку здійснюється відвід повітря з віброохолоджувача, забезпечена шибером з приводом для регулювання ступеня розрідження в останньому.

Циклони виконані з листової корозійностійкої сталі, в нижній частині яких встановлюються виконавчі пристрої магнітно-імпульсної установки.

Повітряпроводи системи до циклону виконані з листової корозійностійкої сталі, з'єднання їх виконані швидкорозбірними, на струбцинах, що відкидаються.

Для автоматичного безрозбірного миття циклони та повітряпроводи можуть бути обладнані форсунками.

 

Віброохолоджувач призначений для досушування та охолодження порошку при транспортуванні його в умовах віброкиплячого шару.

Являє собою закриту камеру на пружній підвісці, встановлену на рамі. Камера виконана у вигляді короба, вздовж якого змонтована решітка, знизу якої подається повітря, а зверху порошок. Для зручності обслуговування камера забезпечена люками і оглядовими вікнами.

У поздовжньому відношенні камера поділена на два відділення - для порошку і для підведення повітря. Під камерою змонтований електровібратор, що створює зусилля для вібрації. У процесі роботи віброохолоджувача камера вібрує, порошок у зваженому положенні рухається через холодні зони, досушуючись і охолоджуючись. Інтегроване флюідне дно виготовлене з перфорованого листа. Переріз отворів розрахований для кількості повітря, що забезпечує кипіння продукту.

 

Система обдування.

Система обдування камери сушильної і дна киплячого шару призначена для подачі повітря із заданою температурою в нижню частину сушильної камери і дно киплячого шару, з метою їх обдування.

Складається з вентилятора, забірного фільтра, воздуховода з вбудованими механічним і ручними шиберами, камери змішувальної і гнучких воздуховодов. Потік гарячого повітря з теплогенератора регулюється заслінкою з приводом, управляється системою, автоматично підтримує задану температуру на виході з вентилятора. Тиск повітря регулюється ручним шибером.

Система обдування віброохолоджувача призначена для подачі підігрітого, звичайного і охолодженого повітря під тиском, в зону охолодження віброохолоджувача.

Складається з повітряного фільтру, охолоджувача (системи нагріву), вентиляторів і системи повітряпроводів. Фільтр повітря призначений для очищення повітря і поділу повітряного потоку на дві магістралі. Охолоджувач призначений для охолодження і осушення повітря, що подається в зону охолодження віброохолоджувача.

Система нагріву призначена для підігріву повітря, що подається в зону досушки, в першу щабель віброохолоджувача.

Фільтри виконані знімними і змонтовані в корпусі. На бічній поверхні охолоджувача виведені патрубки калорифера для подачі і відведення крижаної води.

Краплевідділювач призначений для уловлювання крапель води, що утворюються при конденсації парів повітря на пластинах калорифера, і являє собою набір вертикальних зигзагоподібних пластин, встановлених перед підігрівачем.

 

Система транспортування і упаковки продукту.

Призначена для просіювання і транспортування сухого продукту висушеним повітрям в режимі його пневмотранспортуванні, подачі продукту в проміжний бункер перед фасуванням і упаковкою.

Складається з вібросепаратора АМСК, ємності для відходів, гнучких трубопроводів, вакуумного пневмотранспорту, бункера, площадки обслуговування і лінії упаковки DREWMAX.

Продукт з віброохолоджувача надходить на вібросепаратор, де відбувається відділення грудочок продукту і механічних домішок від основної маси порошку. Виділені частинки збираються в ємність для відходів, а кондиційний продукт направляється в забірний пристрій вакуумного пневмотранспорту.

Поступаючий через вакуумний насос продукт, накопичується в проміжному бункері, з якого подається на лінію упаковки.

Для забезпечення якісного відділення потоків, в циклонній очистці застосовується шлюзовий живильник, що має систему вільного доступу для обслуговування. Шлюзовий живильник виготовлений з н/ж сталі для можливості обробки миючими розчинами. Для аерозольного транспортування продукту після очищення на циклонах використовуються повітрядувки з продуктовідводами.

Для подачі продукту на фасувальну лінію, може використовуватися Вакуумна система транспортування, принцип роботи якої полягає у створенні вакууму в лінії транспортування за рахунок інжекції стисненим повітрям. У конструкції вакуумного насоса є фільтри, які очищають повітря і розвантажувальний клапан. При відсіканні подачі повітря в насос, розвантажувальний клапан відкривається, висипаючи матеріал у приймальний бункер. Одночасно стиснене повітря з ємності, розташованої в фільтруючому вкладиші, розширюється, продуваючи і очищаючи фільтр. Далі цикл повторюється.

Установка може комплектуватися пристроєм циркуляційної мийки розпилювача. У цьому випадку мийка виробляється без його розбирання, диск не знімається, а розпилювач занурюється у ванну, встановлену на підставці. Вхідний патрубок продукту розпилювача з'єднується з циркуляційним насосом, яким здійснюється циркуляція миючими розчинами.

 

Принципи ХАССП, що застосовуються при розробці та виготовленні сушильних установок.

ХАССП (аналіз ризику і критичних контрольних точок) - комплекс заходів, що запобігає попаданню в продукти харчування хімічних, біологічних, механічних та інших шкідливих для здоров'я людини включень, шляхом контролю у всіх критичних точках, на всіх етапах виробництва продукції.

Одна з основних характеристик харчової продукції, яку забезпечує ХАССП - безпека. Для забезпечення безпеки та якості продукції, в розпилювальних сушильних установках, що випускаються ПрАТ «Калинівський машинобудівний завод», передбачені наступні елементи:

 • Система автоматизації установки
 • Автоматичне регулювання процесу сушіння основане на підтриманні постійної вихідної температури з сушильної камери за рахунок регулювання подачі вихідного продукту насосом-дозатором.
 • Система збору та відображення інформації з виведенням всіх параметрів на монітор комп'ютера дозволяє здійснити контроль за роботою установки і зберігати архів показників роботи сушильної установки, а саме: температури вхідного і вихідного повітря, температури вихідного і сухого продукту, рівень продукту в ємностях, навантаження на двигунах установки, у тому числі на розпилювачі та інші показники роботи установки. Всі дії, необхідні для управління процесом з оптимальною ефективністю, выконуються системою управління у відповідності з інструкціями, закладеними в программу.
 • Безпекаь забезпечується тим, що система управління діє безперевно і відстежує процеси в режимі реального часу;
 • Процес виконується аналогічним чином – кінцевий продукт буде відрізнятися незмінно високою якістю, оскільки виключаються будь-які відхилення від заданого процесу.
 • За рахунок точного управління процесом втрати продукції та витрата сервісних середовищ і енергії мінімальні.
 • Програмне забезпечення дозволяє зберігати і обробляти інформацію по роботі сушильної установки.
 • Фільтрація повітря, що подається в сушильную камеру
 • Для виключення попадання в продукт механічних включень та інших можливих забруднень, забірник повітря теплогенераторної установки, змішувального пристрою для подачі повітря на обдув стін камери і флюідне дно - комплектується повітряним фільтром тонкого очищення повітря (по євростандарту ЕN779-96) – F7; забірник повітря системи охолодження і транспортування продукту комплектується двохступеневою системою фільтрації - F9.
 • Система мийки установки
 • Система мийки укомплектована орбітальними, для мийки сушильной камеры і циклонів, та висувними, для мийки повітряпроводів, миючими головками, забезпечує якісну мийку миючими розчинами під високим тиском складових частин установки за мінімально короткий час.
 • Система очищення стін камери і циклонів
 • Для виключення утворення і потрапляння в готовий продукт пригорілих частинок продукту, на стінках сушильної камери і циклонів встановлюються виконавчі пристрої імпульсно-динамічної системи очищення, що перешкоджають осіданню порошку на стінках обладнання.

 

© ПрАТ "Калинівский машинобудівний завод" 1934-2021