Звіт незалежного аудитора фінансової звітності за 2020 рік

Детальніше...

Детальніше...

Детальніше...

Детальніше...

Детальніше...

Детальніше...

Детальніше...

Детальніше...

Детальніше...

Детальніше...

Детальніше...

Детальніше...

Детальніше...

Детальніше...

Детальніше...

Оновлений перелік техніки та обладнання ПрАТ "Калинівський машзавод" для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету (переглянути п.95 - стор.163):

  1. Установка сушильна розпилювальна А1-ОР2Ч-1000.
  2. Установка сушильна розпилювальна А1-ОР2Ч-600.
  3. Автомобілерозвантажувач РАГ-65-00.000-НБ8.
  4. Автомобілерозвантажувач РАГ-65-00.000-01Н.

    Детальніше...

Протоколи про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів 25 квітня 2018 року.

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

© ПрАТ "Калинівский машинобудівний завод" 1934-2021