• Технологічне проектування комплектів обладнання, технологічних ліній, цехів по переробці молока та різних видів молочної сироватки.
 • Надання комплексної технічної та технологічної підтримки при реконструкції, розширенні або модернізації існуючих виробництв.

 

Технологічний проект готується з урахуванням побажань Замовника, грунтуючись на інформації про вихідну сировину, що перероблятиметься, вигляді готової продукції та вимог до неї, обсягів переробки, наявному у  Замовника обладнанні, яке може бути задіяне в технологічному процесі.

Перевага надається використанню новітніх технічних і технологічних досягнень в області переробки молока, технологіям безвідходної переробки сировини, устаткуванню і процесам з низьким споживанням енергоресурсів, що дозволяє домогтися найбільш високої рентабельності виробництва.

Пропоновані проектні рішення націлені на реалізацію різних технологій виробництва молочних продуктів і продуктів на їх основі, технологій санітарної обробки обладнання, враховуючи вимоги НААСР і директив ЄС, а також оптимізацію виробництва і виробничих процесів.

У процесі проектування, паралельно з розробкою технологічної частини проекту, приділяється увага питанням автоматизації ведення техпроцесів, з урахуванням конструктивних особливостей обладнання.

Проект включає в себе наступні розділи:

 • Аналіз існуючого виробництва (при його наявності).
 • Детальне опрацювання технології.
 • Приватні діаграми вироблення продуктів.
 • Розробка блок-схеми підприємства.
 • Продуктовий розрахунок.
 • Підбір обладнання та обґрунтування.
 • Специфікація технологічного обладнання.
 • Розробка апаратурно-технологічної схеми.
 • Графік технологічних процесів.
 • Опис технологічного процесу.
 • План приміщень.
 • План розміщення обладнання.
 • План обв'язки технологічного обладнання трубопроводами сервісних середовищ (теплоносій, холодоносій, холодна і гаряча вода, стиснене повітря).
 • План обв'язки технологічними трубопроводами і трубопроводами миючих розчинів в системі 3D моделювання.
 • Санітарна обробка технологічного обладнання.
 • Дані по водоспоживанню і водовідведенню для технологічного обладнання.

 

Розробка технологічного проекту дозволяє організувати взаємодію конструкторів-проектувальників і конструкторів-розробників обладнання, технологів і програмістів, визначити терміни виробництва та комплектацію технологічного обладнання, дозволяє Замовнику визначити порядок і строки будівельно-монтажних робіт об'єкта.

 

© ПрАТ "Калинівский машинобудівний завод" 1934-2021